Menu Sluiten

Nieuws

Stand van zaken PGS 37

De afgelopen jaren is de bewustwording van risico’s met Lithium-Ion batterijen sterk toegenomen. Toch is er op dit gebied nog maar weinig wet- en regelgeving van toepassing.

De komst van de ‘PGS 37’ is hierin een eerste stap. Wat is PGS 37?
PGS staat voor ‘Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen’. De PGS 37 is een richtlijn bedoeld voor bedrijfsmatige opslag van batterijen en voor grootschalige energieopslag zoals buurtbatterijen.

ESS Amsterdam Arena

Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van de PGS-37. Dit is een richtlijn voor bedrijfsmatige opslag van Lithium batterijen en accu’s en van Energie Opslagsystemen (zoals buurtbatterijen). Als de richtlijn gereed is zal de Omgevingswet en de Arbeidsomstandighedenwetgeving verwijzen naar de PGS 37.

Naar verwachting zal de PGS 37 in 2021 gereed zijn. Voor de tussenliggende periode geldt de Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers, die op 1 juli 2020 in de Staatscourant is gepubliceerd. Deze circulaire “geeft adviezen om de veiligheid in de omgeving van de toepassingen van de lithium-ion energiedragers te verhogen”. De circulaire is niet bindend tenzij, uiteraard, “bevoegd gezag worden omgezet in voorschriften of regels in omgevings-vergunning, bestemmingsplan of omgevingsplan”. De circulaire is hier te vinden.

Wat betekent dit concreet voor u?

Klik hier voor meer informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot Lithium-Ion batterijen.

Lith-Ex AVD Brandblussers Rijkstypekeur gehele assortiment

Sinds 2 april beschikt KMA over Rijkstypekeur voor het gehele assortiment Lith-Ex AVD brandblussers. Het AVD blusmiddel is speciaal ontwikkeld voor het blussen van Lithium batterijbranden. Bij een Lithium batterij brand volstaan reguliere schuim-, water- of poederblussers niet. Een Lithium batterij brand vraag om permanente koeling én het afsluiten van de zuurstoftoevoer. Daarom is AVD het enig blusmiddel dat echt effectief is bij een Lithium batterij brand. Naast de Lith-Ex brandblussers zijn ook verrijdbare blustoestellen beschikbaar. Hieronder ziet u het assortiment brandblussers:– 2 Liter AVD Brandblusser
– 6 Liter AVD Brandblusser
– 9 Liter AVD Brandblusser
– 25 Liter verrijdbare AVD blus unit
– 50 Liter verrijdbare AVD blus unit

Bestel Lith-Ex AVD brandblussers hier online

De Lith-Ex brandblussers zijn via onze webshop hier online te bestellen, of u kunt contact met ons opnemen via telefoon 0515 331 344 of via het contactformulier.