Menu Sluiten

Oplossingen voor Lithium batterij branden

KMA Fire Protection is gespecialiseerd in brandveilige oplossingen, met een specifieke focus op Lithium-Ion batterijen. Een Lithium batterij brand is niet met reguliere blusmiddelen te blussen of te controleren. Daarom is het van belang om voor iedere situatie een zorgvuldige risicoanalyse te maken. KMA Fire Protection kan u daarbij helpen.

Risicoanalyse gebruik en opslag van Lithium-Ion batterijen

Het maken van een risicoanalyse voor brandveiligheid is al verplicht voor iedere werkgever. Omdat Lithium batterijen een oorzaak van een brand, of bij brand een katalysator kunnen zijn, is het van belang hier in de analyse zorgvuldig aandacht aan te besteden. Daarom is het aan te raden hier zelfs een aparte risicoanalyse voor te maken. KMA Fire Protection kan u hierbij adviseren. Wat is de veiligste manier om batterijen op te slaan? Welke blusmiddelen moeten voorhanden zijn? Aan welke eisen moet compartimentering voldoen? Dit zijn slechts een paar onderdelen die bij een risicoanalyse aan bod komen om tot de juiste oplossingen te komen.

Lith-Ex AVD Blusmiddel voor Lithium batterij branden

Wanneer een batterijcel een kritieke temperatuur bereikt, slaat deze als het ware ‘thermisch op hol’. Dit fenomeen wordt ‘thermal runaway’ genoemd en vormt een oncontroleerbare keten van temperatuurstijging, vrijkomen van gassen en beschadiging van het omhulsel en de beveiliging van de batterij. Daarom is een blusmiddel voor Lithium-Ion batterijen pas effectief te noemen als het op een veilige manier thermal runaway kan stoppen én kan voorkomen dat het vuur overslaat naar een conventionele brand. 

Proces Thermal Runaway
Proces Thermal Runaway

Een blusmiddel voor accu branden moet dus op een veilige manier snel en effectief koelen, de zuurstoftoevoer naar de vuurhaard afsluiten en kunnen voorkomen dat het vuur zich kan verspreiden. Met uitzondering van AVD, zijn er geen blusmiddelen die al deze elementen bevatten.

KMA is distributeur van Lith-Ex AVD, het enige blusmiddel dat bewezen effectief is bij batterij branden. Naast dit blusmiddel heeft KMA een complete reeks producten ontwikkeld waarmee risico’s met Lithium batterijen sterk kunnen worden teruggebracht, voor, onder andere, transport, opslag en veilig opladen.Voor meer informatie over Lith-Ex AVD klik hier

Brandblussers Lithium batterij branden
Lith-Ex AVD brandblussers voor Lithium batterij branden

Brandwerende hoezen en afscheidingen voor Lithium batterijen

Net als bij reguliere brandveiligheid geldt voor veiligheid bij batterijen dat goede compartimentering zeer belangrijk is. Bij gebouwen betekent compartimenteren het indelen van een gebouw in zelfstandige delen (compartimenten) die aan specifieke brandeisen voldoen om (snelle) verspreiding van brand te voorkomen. Bij accu’s kan dit principe op verschillende niveaus worden toegepast, bijvoorbeeld:
– Celniveau: barrière tussen cellen
– Accuniveau: afscheiding tussen accu’s
– Opslag: accu’s apart verpakken, maximeren aantal accu’s op één opslagplaats, minimale afstand tussen opslagplaatsen, brandwerende afscherming, maximaal aantal opslagplaatsen op een locatie, aanwezige blusmiddelen per locatie, etc.

Voor meer informatie over onze brandveilige oplossingen klik hier

Ons werkgebied strekt zich uit van het veilig opladen van mobiele telefoons, tot totaaloplossingen voor energie-opslag systemen (EOS) en productiefaciliteiten voor elektrische voertuigen.

KMA Group is ISO 9001:2015 gecertificeerd